O firmie Kontakt Projekty Oferta

STOLICA STAŻY – Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem.

ADQUEN DIRECT – aplikacja internetowa służąca swobodnemu doborowi właściwego oświetlenia w oparciu o nowoczesną technologię LED.

BRILUM, ELGO – biznesowa strona korporacyjna w wielu wariantach językowych, zawierająca wyczerpujące informacje dotyczące produktów marki BRILUM i ELGO. Konstrukcja interfejsu WEB pozwala na bardzo łatwe i skuteczne wyszukiwanie interesujących materiałów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 - Rozwój MŚP


B&T Firma Usługowo Handlowa Zbigniew Bieńkowski realizuje projekt pt.: „Rozwój firmy B&T Firma Usługowo Handlowa Zbigniew Bieńkowski poprzez wykorzystanie bonu na doradztwo”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest zakup przez firmę B&T Firma Usługowo Handlowa Zbigniew Bieńkowski usługi doradczej, którą wykona wyspecjalizowana Instytucja Otoczenia Biznesu. Realizacja usługi doprowadzi docelowo do zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej firmy zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Planowane efekty: Przeprowadzone w ramach projektu profesjonalne usługi doradcze będą miały na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia na rynek z nowym, innowacyjnym produktem, którym będzie portal: www.zakopani.pl.

Wartość projektu: 59 839,50 PLN Wartość dofinansowania z UE: 38 920,00 PLN

©2013 B&T